Kosten & vergoeding

Psychotherapie voor volwassenen van 18 jaar en ouder wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt, verschilt per verzekering en per polis: Een (zuivere) restitutiepolis biedt een betere vergoeding dan een natura- of een combinatiepolis.


Ik heb geen contracten met de zorgverzekeraars afgesloten zodat ik zo vrij en onafhankelijk mogelijk met jou kan werken. Contract-vrij betekent ook dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van de factuur bij je verzekering om voor vergoeding in aanmerking te komen. Zorg dus dat je voorafgaand aan je eerste gesprek bij je zorgverzekeraar geïnformeerd hebt hoeveel % je van de factuur vergoed krijgt. Het eigen risico dien je per kalenderjaar zelf te betalen.


Per 1 januari 2022 is er door de Nederlandse Zorgautoriteit (https://www.nza.nl) een nieuw bekostigingsmodel voor de GGz geïmplementeerd; het zorgprestatiemodel. Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen dient er naar aanleiding van een diagnostisch traject een diagnose (conform de DSM 5) gesteld te worden en moet de zorgzwaarte (het bepalen van het zorgvraag-type) vastgesteld worden middels de HoNOS+ vragenlijst die door mij wordt ingevuld.


Tarieven
Alle onderdelen van de behandeling, zoals een gesprek  (oftewel: een zorgprestatie) zijn zichtbaar op de factuur. Ik hanteer op de factuur de tarieven zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit, in opdracht van de overheid, zijn vastgesteld. Hier kun je de tarieven vinden per onderdeel. Er zijn verschillende kosten voor een diagnostiek consult, behandel consult of overige prestatie (zoals intercollegiaal overleg, zorg die niet vanuit het basispakket vergoed wordt of informatieverstrekking aan derden). De categorie waarin ik werk is het Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II als psychotherapeut.


Verhindering of no-show
Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd. Bij no-show zonder tijdig bericht wordt een bedrag van €50,- in rekening gebracht, ongeacht de reden van de no- show. Deze rekening is niet te declareren bij je zorgverzekeraar.

Wanneer er sprake is van niet verzekerde zorg, of je wilt de behandeling zelf betalen, dan is het tarief per consult EURO 117,33, conform een - door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld - OZP-tarief (overig zorgproduct).