Behandelmethoden

Psychodynamische psychotherapie:

Elke psychotherapie is een uniek gebeuren en een persoonlijke ervaring.


Ik werk voornamelijk vanuit de psychoanalytische (deel)theorieën/denkkaders. Primair gestoeld op dat wij ons niet altijd bewust zijn van hetgeen ons drijft. Dat je je voelt zoals je je voelt, maar dat je niet altijd goed weet of begrijpt waarom je je zo voelt.


In de therapie zal het gaan over het ontdekken van deze onbewuste gevoelens en gedachten die onderliggend ons gedrag spelen.


Het initiatief tot praten ligt bij jou, jij zult meestal aan het woord zijn. Na verloop van tijd help ik je bij het herkennen van bepaalde mechanismen en patronen.


Ook zal ik je aanmoedigen al wat er in je hoofd omgaat, al je gedachten en gevoelens onder woorden te brengen (zelfs als ze irrelevant, gek of beschamend zijn). Dit kan ongemakkelijk aanvoelen, maar het maakt het mogelijk dat er dingen aan de oppervlakte komen die anders verborgen zouden blijven. Hierdoor ontstaat inzicht, ga je je klachten beter begrijpen waardoor je klachten afnemen of je je anders tot je klachten kunt gaan verhouden.


Soms is het zo dat je belast bent met ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s), die ervoor zorgen dat je niet verder komt, je vastloopt. In de therapie zal het ook gaan over het verwerken van deze ingrijpende gebeurtenissen. Indien gepast, voeg ik wetenschappelijk onderbouwde technieken (EMDR, MBSR, CGT) toe die kunnen helpen, zodat er weer ruimte ontstaat, je weer verder kunt.

Andere Technieken

Naast psychoanalytische (psychodynamische) psychotherapie kunnen eventueel andere technieken worden toegepast.  
Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die je − voornamelijk door oefeningen −  leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en om er anders mee om te gaan. In cognitieve gedragstherapie wordt het gedrag en de gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek.
Mindfulness Based Stress Reduction is een effectief bewezen behandelmethode waarbij middels meditatieve technieken en andere aandachtsoefeningen je leert meer bewust te leven en anders om te gaan met gedachten en gevoelens ten behoeve van het verminderen van ervaren stress.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.